San Vito Lo Capo

Turismo trapani
sosire
dormit
Deplasãri
fãcute & vãzute
  zona rezervatã
unde se poate dormi

Pdf Mini Guides
Trapani Welcome Card
pentru turiºti


principalele localitãþi

cum sã ajungem
 
San Vito Lo Capo - Il Paese

Oraºul - San Vito Lo Capo

Anticul târg marinãresc San Vito se gãseºte între Reserve Naturale Orientatã dello Zingaro ºi Monte Cofano (Muntele Cofano).

San Vito Lo Capo se construieºte în sec. XIII, iar succesiv în sec. XVIII localitatea prinde viaþã ºi se dezvoltã în jurul vechiului „Santuario”, dedicat lui San Vito (Sfântului Vito), martir ºi sfântul oraºului. Iniþial era o fortãreaþã devenind dupã aceea oraºul San Vito, loc unde pelerinii cereau ospitalitate ºi adãpost.

Pe strada principalã dintre vechea Val di Mazara ºi Santuario a fost înãlþatã „Capella di Santa Crescenza”: o capelã micã, în stil arab elegant, care avea ca scop de a proteja locuitorii ºi sanctuarul de jafurile piraþilor.

În centru, lângã Santuario se gãseºte „Museo del Mare” , unde sunt expuse obiectele care marturisesc activitãþile legate de pescuit.

La San Vito Lo Capo pânã la jumãtatea sec. XIX-lea exista „Tonnara del Secco”, pentru pescuitul ºi producþia tonului roºu din Mediteranã. Sunt multe turnuri de observaþie construite pentru apãrarea coastei, printre care Torre `Mpisu, Torre `Sceri ºi Torrazzo.

Se pot vizita grotele care pãstreazã picturi rupestre ºi incizii: Grotta dei Ciaraveddi ºi Grota del Racchio din Macari.

Mâncarea tradiþionalã e Cous Cous de peºteºi în fiecare an, în septembrie, se organizeazã un Festival internaþional dedicat acestei mâncãri.

San Vito Lo Capo - Il Paese San Vito Lo Capo - Il Paese San Vito Lo Capo - La Spiaggia

alte informaþii
 
structuri recomandate
Helios_hotel
Helios_hotel Hotel
<p>The Helios Hotel is a modern and elegant three stars category hotel of brand new opening that is located along the Main Street of San Vito lo Capo. The hotel enjoys a wonderful panora ...
Al_Ritrovo
Al_Ritrovo Hotel
manifestãri
Cous_Cous_Fest San Vito Lo Capo
Festival_degli_Aquiloni San Vito Lo Capo
îtîlniri & evenimente