De vizitat Erice

Turismo trapani
sosire
dormit
Deplasãri
fãcute & vãzute
  zona rezervatã
unde se poate dormi

Pdf Mini Guides
Trapani Welcome Card
pentru turiºti


principalele localitãþi

cum sã ajungem
Erice. Castello di Venere

De vizitat - Erice

Chiesa Madre – Biserica e închinatã Înãlþãrii Maicii Domnului ºi se gãseºte lângã poarta Trapani. A fost construitã de Federico d`Aragona în sec. XIV, cu un scop defensiv, aºa cum se poate vedea din formele masive. Din clopotniþa cu patru unghiuri, se poate supraveghea tot golful. Exteriorul bisericii a fost de multe ori refãcut, de aceea stilul original a rãmas doar cu cele douã porþi monumentale. Interiorul bisericii e neogotic si are trei naosuri fiind separate de pilaºtri care susþin bolta. În naosurile laterale se gãsesc capele din diverse epoci.

Muzeul Comunal „Antonio Cordici” – Amenajat în interiorul Municipiului, în Piazza Umberto I, muzeul deþine repere arheologice, statui ºi picturi. Cele mai frumoase sunt: sculptura „Annunciazione” de Antonello Gagini (1525) ºi „Testa di Venere ericina” în marmurã. În Via Cordici gãsim „piazza S. Domenico”, delimitatã de strada cu acelaºi nume ºi de minunate palate.

Castello di Venere – (Castelul lui Venus). Situat pe extremitatea sud orientalã a muntelui cu o splendidã priveliºte a mãrii, castelul e atestat documentar în forma sa actualã din epoca normandã. Istoria sa a început cu mult timp înainte, când Enea a construit  în acest loc un templu dedicat mamei Venus. De atunci, cultul lui Venus din Erice s-a rãspândit în toatã Mediterana. În epoca normandã pe ruinele templului cu aceleaºi pietre a fost construitã o fortãreaþã. Caracterul defensiv al castelului e dovedit ºi pentru deschizãtura în zid (era folositã pentru a turna plumb topit sau pentru a arunca pietre peste duºmani), deasupra porþii principale. Poarta era împodobitã de stema lui Carlo V, regele Spaniei.

„Giardino del Balio” (Grãdina Guvernatorului). Grãdina înconjoarã castelul lui Venus ºi Torri del Balio (Turnurile guvernatorului)construite în epoca normandã pentru a apãra Castelul. Numele turnurilor ºi al grãdinii derivã de la guvernatorul normand numit ºi „il Bajulo”, care locuia aici. Din aceastã grãdinã se poate admira panorama Muntelui Cofano, Trapani ºi Egadi.

Zidurile Elimo-Punice -  Puternicele ziduri de apãrare. Partea de N-E a oraºului era unica laturã expusã atacurilor, restul fiind înconjurat de puternice ziduri de apãrare, construite de elimi (sec VIII-VI î HR). La marile blocuri, cele mai vechi, vin fãcute în epocile succesive modificãri. Zidurile erau dotate cu turnuri de apãrare, de mici coridoare cu scãrile abrupte ºi mici deschizãturi care permiteau locuitorilor sã se miºte ºi sã se aprovizioneze. Partea de zid cea mai bine conservatã o putem admira în Via del Addolorata de la Porta Carmina la Porta Spada.

Chiesa di S.Orsola – Construitã în 1413 biserica pãstreazã, încã, în naosul principal, structura originalã a boltii în stil gotic. Aici sunt pãstrate „Misteri” (sec. XVIII), purtate pe umeri de bãrbaþi în Sfânta Vineri.

Telefericul – Se poate ajunge la Erice cu telefericul din Trapani
Pentru informaþii: www.funivaerice.it

alte informaþii

 

 

structuri recomandate
Brezza_di_Grecale
Brezza_di_Grecale Case_Vacanza
<p>Il nuovissimo Residence Brezza di Grecale, aperto in Agosto 2009, si trova sul lungomare di Trapani di fronte ai lidi attrezzati. Il mare è raggiungibile a ...
Pietre_Antiche_Appartamenti
Pietre_Antiche_Appartamenti Case_Vacanza
<p>Pietre Antiche: four cozy flat with courtyard and terrace, built on the ruins of an ancient dwelling, rising in the elimian-punic town Erice, famous well-know holiday resort 750 metre ...
manifestãri
Misteri_di_Erice Erice
îtîlniri & evenimente