La Riserva Marina Isole Egadi

Turismo trapani
sosire
dormit
Deplasãri
fãcute & vãzute
  zona rezervatã
unde se poate dormi

Pdf Mini Guides
Trapani Welcome Card
pentru turiºti


principalele localitãþi

cum sã ajungem
Egadi. Riserva Marina.Astroides

La Riserva Marina - Isole Egadi

Paralel cu litoralul trapanez se gãseºte arhipelagul Egadi, Rezerva Naturalã Marinã, cea mai mare din Mediteranã, 524 Km2. Arhipelagul e compus din trei insule majore: Levanzo, Favignana, marettimo ºi douã insule nelocuite: Formica ºi Maraone.

 Trei insule de o mare încântãtoare, plaje ºi litorale minunate, aºa se poate descrie Egadi.aici viaþa ia forme diverse. Micile forme ºi infinitatea de grote pot fi ajunse cu barca sau de scufundãtori. Egadi te cucereºte datoritã culorilor, mirosurilor, aromelor ºi sunetelor unice. E locul unde te poþi relaxa ºi când te trezeºti, prima întrebare pe care þi-o pui e „din ce parte suflã vântul astãzi? Cum o sã fie marea?”

Marettimo – E insula cea mai îndepãrtatã. Pescarii vã aºteaptã când o sã debarcaþi, pregãtiþi pentru a vã oferi turul insulei. O sã puteþi admira grotele, pescarii, povestindu-vã istoria fiecãruia. Priviþi apa: observaþi cum marea îºi schimbã culoarea ºi versanþii muntelui se oglindesc în apa cristalinã.
Într-un singur loc se putea forma o aºezare umanã, exact unde este pentru cã restul e munte. Munte ºi mare, cele douã suflete ale insulei, douã cuvinte care reprezintã Marettimo: mare ºi timo(cimbru).

Dacã o sã vã opriþi la Cala Bianca o sã puteþi admira „Castello”. Când o sã fiþi în barcã o sã notaþi cã nu existã plaje mari, cele care sunt pot fi ajunse doar cu barca. O sã întâlniþi grote, dar ºi un bar-restaurant. Aici se trãieºte doar pentru naturã.

Favignana – Este cea mai mare ºi mai faimoasã dintre insule, cea care se aseamãnã cu un oraº. Insula are ape limpezi, fiecare unghi invitând a fi descoperit: Calla Azzura, Calla Rossa ºi Calla Rotondã. Turiºti sunt invitaþi a descoperi doar ceea ce îi impresioneazã mai mult. Întâlnim plaje, mici grote ºi stânci pe care copiii le folosesc ca trambuline.

Levanzo – Verde ºi muntoasã, Levanzo e cea mai micã insulã a arhipelagului. E cunoscutã în toatã lumea datoritã grotei „Grotta del Genovese”. Aici au fost descoperite picturi ºi desene din Paleoliticul superior. Vizitând grotele, ghidul o sã vã arate desenele reprezentând oameni, animale, peºti care au trãit acum 10.000 – 15.000 de ani.

Instituþie administrativã – Primãria Favignana, Piazza Europa – Favignana.

Cum se soseºte: În insule se poate ajunge din Marsala(www.usticalines.it ; www.siremar.it).

Egadi. Riserva Marina. Gorgonia rossa Egadi. Riserva Marina. Posidonia Egadi. Riserva Marina. Saraghi
alte informaþii

 

 

structuri recomandate
manifestãri
îtîlniri & evenimente